Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu w ramach pisemnego głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu oraz klauzula RODO - PSM Winogrady

Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu w ramach pisemnego głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu oraz klauzula RODO