POPARCIE PETYCJI ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP SKIEROWANEJ DO KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA , SAMORZĄDNOŚCI I PETYCJI SENATU RP - PSM Winogrady

POPARCIE PETYCJI ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP SKIEROWANEJ DO KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA , SAMORZĄDNOŚCI I PETYCJI SENATU RP