104. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości - PSM Winogrady