Wyniki głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków - PSM Winogrady

Wyniki głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków